Företagsservice i Kalmar AB – våra tjänster

    

Lastbilstransporter

Vi utför alla typer av vägtransporter vid anläggnings- och markarbeten såsom transport av maskiner och kranar samt transport av grus och sand.

Snöröjning

Vinterväghållning med sandning, snöröjning och halkbekämpning. Vi ser till att vägar, gator och parkeringar är snöfria och säkra under vinterhalvåret.

 


Uthyrning av personal

Är du i behov av extra personal? Vi hyr ut maskinförare, mark- och anläggningsarbetare för kortare uppdrag.
  

Maskinsopning

Vi utför sopning av vägar, gator och torg och tar hand om sopning efter vintersäsong med upptagning av sand och grus.

 

Gaturenhållning på offentliga platser är också ett av våra verksamhetsområden där vi utför löpande underhållssopningar.